Przedłużenie terminu składania zgłoszeń do kolejnej edycji programu!