Ruszyła rejestracja do II edycji programu Mistrzowie Kodowania

Ruszyła rejestracja do II edycji programu Mistrzowie Kodowania

Opublikowany

Aby zgłosić placówkę do programu, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do programu mogą się zgłosić szkoły podstawowe i gimnazja oraz placówki edukacyjne z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny.

O przyjęciu do Programu decydują następujące kryteria:

a. Zaangażowanie Placówki i Nauczycieli/Edukatorów w realizację innych projektów edukacyjnych (szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych), a także inicjatyw pozalekcyjnych i działań wykraczające poza realizację podstawy programowej – na przestrzeni ostatnich 3 lat.

b. Wyposażenie Placówki w sprzęt umożliwiający Nauczycielom/Edukatorom zrealizowanie Programu z zadeklarowaną grupą uczniów (z Zespołem Uczniowskim) w systemie 1 komputer na 1 ucznia.Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja postanowień REGULAMINU.

Termin zgłoszeń upływa 10 września 2014 r.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Festiwal Mistrzów Kodowania w lca.pl

Portal lca.pl po raz kolejny napisał o Mistrzach Kodowania. Tym razem była to relacja dotycząca Festiwalu w Warszawie, w którym uczestniczyła legnicka „dziewiątka”. Przedstawiamy treść artykułu:„Aleksander Pogoda i Mateusz Podebry pod opieką Iwony Sygut I Renaty Rewak uc