Laboratorium - podsumowanie projektu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Kopiuj tekst

Laboratorium - podsumowanie projektu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W odpowiedzi na zmianę podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z kształceniem informatycznym, w ramach IV edycji programu Mistrzowie Kodowania zrealizowaliśmy projekt Laboratorium.
Jego głównym celem było wsparcie nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy w obszarze prowadzenia zajęć z elementarnych podstaw programowania. Korzystając z webinarów oraz zamkniętej grupy na portalu społecznościowym stworzyliśmy przestrzeń do rozwoju i wymiany doświadczeń.
16650293_1747931075232617_97491432_n.png

Głównym założeniem Laboratorium było przekonanie, że warsztat nauczyciela rozwija się w ramach procesu, który jest silnie sprzężony z praktyką. Bardzo mocno wierzymy w ideę, że istota rozwoju nauczyciela to nie jednorazowe szkolenia i warsztaty. Działania służące wsparciu zawodowemu nauczycieli powinny być projektowane w taki sposób, aby mieli oni czas na sprawdzenie i zastosowanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w pracy ze swoimi uczniami. Dodatkowym elementem naszego projektu było także miejsce na wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie się nauczycieli.
16559111_1747930415232683_376797036_n.png
Z oferty Laboratorium skorzystało 259 nauczycieli, którzy brali udział w pięciu spotkaniach online (dostęp do nagrań) , które odbywały się od 15.03 do 17.05.2017 r.. W ramach poszczególnych webinarów proponowaliśmy nauczycielom przykłady aktywności, które mogły zostać wykorzystane przez nich w pracy z uczniami klas I-III. Zakres tematyczny obejmował kolejno metody pracy offlinie (“bez komputera”), aplikacje i platformy wspierające naukę elementarnych podstaw programowych oraz podstawy Scratcha Juniora i Scratcha. W swoich propozycjach staraliśmy się nie tyle skupić na poszczególnych narzędziach, ale zwracać uwagę na uniwersalne zasady i reguły jakimi rządzi się świat programowania. Ich zrozumienie przez uczniów jest kluczowe, niezależnie od rozwiązań, platform i pomocy dydaktycznych z których uczniowie i nauczyciele będą korzystali.
16684593_1749353088423749_1475227647_n.png
W czasie trwania kolejnych spotkań webinarowych staraliśmy się coraz większą część czasu udostępnić nauczycielom, aby prezentowali swoje doświadczenia z zajęć i działań realizowanych dla uczniów. Zdając sobie sprawę z tego, że tematyka wprowadzania elementów programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest cały czas nowa, ta forma aktywności była całkowicie dobrowolna. Cieszy nas to, że dziesięć nauczycielek skorzystało z tej możliwości i zaprezentowało swoje działania, a także odpowiadało na ewentualne pytania uczestników. Dodatkową platformą wymiany doświadczeń była grupa facebookowa, na której uczestnicy mogli dzielić się swoimi refleksjami i pomysłami, a także uzyskać wsparcie. Grupa obecnie skupia 193 członków. Wszyscy uczestnicy projektu mogli także dzielić się swoimi praktykami za pośrednictwem narzędzia Padlet prezentować swoje doświadczenia.

16706788_1749352915090433_303818742_n.jpg
Podsumowując nasze doświadczenia z pewnością chcemy podobną formę pracy z nauczycielami kontynuować. Będzie ona otwarta dla wszystkich chętnych nauczycieli i edukatorów, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojego warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami klas I-III z zakresu szeroko rozumianego programowania. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach będziemy chcieli wprowadzić pewne zmiany i modyfikacje. Zależy nam na tym, aby zarówno nowi, jak i dotychczasowi uczestnicy mogli odnaleźć dla siebie wartościowe treści i doświadczenia.
16684883_1749352908423767_1462964678_n (1).pngW tym miejscu chcemy serdecznie podziękować:
Elżbiecie Krzysztofik ze Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim;
Joannie Szponar z Zespołu Szkół w Rychlikach;
Teresie Smoleń ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie;
Ewie Szczesnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach;
Katarzynie Ważnej - Zajączkowskiej z Zespołu Szkół Niepublicznych w Białymstoku;
Agnieszce Chomickiej - Bosy ze Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie;
Kamili Mejnartowicz Abou Ali ze Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie;
Monice Walkowiak ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Sylwii Miczarek ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach;
za zaprezentowanie swoich pomysłów i działań z uczniami  w ramach naszego projektu.
Pomysłodawcy i realizatorzy projektu Laboratorium: Joanna Apanasewicz, Krzysztof Jaworski
Grafiki: Karolina Żelazowska
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.