Laboratorium - podsumowanie projektu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej