Jak uczą się nauczyciele? Podsumowanie IV MK cz. 1

Jak uczą się nauczyciele? Podsumowanie IV MK cz. 1

Podsumowanie tegorocznej edycji programu Mistrzowie Kodowania pokazało nam, że świadomość roli samokształcenia wśród uczestników jest duża. Nauczyciele biorący udział w naszym programie potrzebują i chcą się rozwijać. Dążą do budowania oraz poszerzania kompetencji związanych z umiejętnościami dydaktycznymi i programistycznymi, by wykorzystywać je w codziennej pracy z uczniami, niezależnie od przedmiotów, których uczą.

W tegorocznej edycji programu wzięli udział nauczyciele z całej Polski. Dzięki ich aktywności i zaangażowaniu, a także informacji zwrotnej możemy odpowiedzieć na jedno z kluczowych dla nas pytań: Jak uczą się nauczyciele?

18077095_1275618529160678_6515376319422144028_o.jpg
Wiemy, że różnorodność sprzyja nauce, daje też możliwość wybrania i zindywidualizowania form pracy. Takie rozwiązanie cenią przecież nie tylko dzieci - wszyscy doceniają posiadanie wpływu na własny tok nauki i rozwoju. Jednocześnie pamiętajmy, że kształcenie to nie jednorazowe działania, lecz proces, który wymaga powtarzania, utrwalania oraz przypominania. Podkreślamy, że nauka powinna iść w parze z działaniem, wówczas najlepiej zapamiętujemy tworząc w pamięci bank doświadczeń i żywych obrazów. Dlatego na rzecz tegorocznej edycji przygotowaliśmy się do udzielania licznych form wsparcia merytorycznego - do szkoleń stacjonarnych, serii webinarów, regularnego aktualizowania materiałów zamieszczonych na stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl czy blogu oswajamyprogramowanie.edu.pl. Ponadto możliwe było dołączenie do różnych tematycznych grup na Facebooku czy śledzenie fanpage’a Mistrzów Kodowania na Facebooku, gdzie pojawiały się informacje o wydarzeniach, ciekawych artykułach czy dobrych praktykach. Trenerzy i koordynatorzy oferowali wsparcie mailowe lub telefoniczne, a także bezpośrednie spotkania w trakcie konferencji i innych wydarzeń edukacyjnych, podczas których byli obecni. Nasz model edukacji zakładał otwarcie na innych - chcemy, by do nagrań szkoleń, stron internetowych czy portali społecznościowych mieli dostęp wszyscy - zarówno uczestnicy programu, jak i nauczyciele (ale też każda zainteresowana grupa osób) spoza niego.
17966154_1275619935827204_4516980963635991101_o.jpg
Okazuje się, że nauczyciele zainteresowani są wszystkimi proponowanymi formami wsparcia - zarówno tymi bezpośrednimi (takimi jak szkolenie lub rozmowa telefoniczna), jak i zdalnymi ( takimi jak nauka przez internet). Korzystają ze wszystkich narzędzi, które proponujemy, przy czym nie ograniczają się do jednej możliwości. W ciągu minionego roku szkolnego każdy uczestnik programu skorzystał średnio z czterech form pomocy merytorycznej.

Niewątpliwie ważny dla uczestników programu był bezpośredni kontakt z trenerami i innymi nauczycielami w czasie szkoleń czy spotkań. Wymiana doświadczeń i pomysłów, potężna dawka inspiracji i dobrej energii stała się motorem motywacji do nauki programowania i wprowadzania go w szkole. Zainteresowaniem cieszyła się także forma komunikacji pośredniej - dzięki możliwościom Facebooka.  Pragniemy zaznaczyć, że trudno znaleźć uniwersalne narzędzie, które zrzeszałoby nauczycieli z całej Polski i umożliwiałoby im regularny kontakt, a jest to naszym nadrzędnym celem. Dlatego mamy nadzieję, że kolejni nauczyciele będą dołączać do grup i śledzić swoje działania przez pośrednictwo portali społecznościowych.
Ważnym elementem, który staramy się wspierać z wykorzystaniem powyższych narzędzi jest kultura dzielenia się. Warunkiem rozwoju i dojrzewania warsztatu nauczycielskiego jest praktyka. Poszerzaniu kompetencji sprzyja charakter społeczny procesu rozwoju. Pokazywanie własnych doświadczeń i możliwość ich wzbogacania poprzez ich wymianę z innymi nauczycielami jest w tym zakresie szczególnie cenna. Poprzez promowanie rozwiązań w oparciu o licencję Creative Commons staramy się zachęcić nauczycieli do kultywowania i dostrzeżenia wartości jaką jest udostępnianie i wzbogacanie społeczności programu poprzez własne zasoby i doświadczenia.
18055880_1275617492494115_2971885946225809721_o.jpg
Mimo wciąż sporego braku zaufania do edukacji internetowej ponad 3/4 uczestników programu korzystało z właśnie takich form nauki, z czego szczególnie pomocna okazała się strona internetowa wiki.mistrzowiekodowania.pl - nauczyciele  docenili przydatność znajdujących się tam scenariuszy lekcyjnych i materiałów archiwalnych z webinarów. Cieszymy się, że dostrzegają w nich szansę i potencjał, gdyż umożliwiają one kształcenie wysokiej jakości, a jednocześnie zgodne z możliwościami nauczyciela - to on decyduje kiedy, gdzie i w jakim tempie będzie się uczył. Jeszcze większa grupa nauczycieli skorzystała z tegorocznych webinarów (ponad 4/5 uczestników!), o których szerzej opowiemy w kolejnej części naszego podsumowania.
Jedno jest dla nas pewne - nauczyciele się uczą - chętnie i aktywnie, rozumieją też zachodzące w edukacji zmiany i chcą za nimi nadążać. Dlatego tak ważne jest, by  ci nauczyciele, którzy pokazują dzieciom i młodzieży, jak korzystać z nowych technologii i uczyć się z ich pomocą, sami aktywnie ich używali i w ten sposób zdobywali wiedzę oraz umiejętności.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.