Czego potrzebują i co cenią współcześni nauczyciele? Podsumowanie IV MK cz. 5

Czego potrzebują i co cenią współcześni nauczyciele? Podsumowanie IV MK cz. 5

Mówiliśmy już o korzyściach czerpanych przez uczniów z nauki kodowania, a tym samym o ich potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Refleksja nad potrzebami dziecka w szkole to temat wciąż aktualny, budzący wiele emocji i nie bez powodu uznawany za istotny. My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się problemowi pokrewnemu, który ma naszym zdaniem znaczący wpływ na funkcjonowanie szkoły i jej uczniów. Chcielibyśmy, na podstawie informacji zwrotnej otrzymanej od tegorocznych uczestników programu Mistrzowie Kodowania, dowiedzieć się, czego potrzebują i co cenią nasi nauczyciele (nie tylko) w kontekście nauki programowania w szkole.
18056453_1275619709160560_4715431186744532100_o.jpg
Uczestnicy programu chcą rozmawiać. Zależy im na otwartej i szczerej komunikacji, niezależnie od jej formy - cenią sobie kontakt chociażby telefoniczny czy internetowy, bo widzą w nim okazję do wymiany doświadczeń, wejścia w nowe środowisko, poznania nowych ludzi i ich pomysłów. Cenią jasne instrukcje oraz czytelne informacje. Przy czym dużą wartością jest dla nich zaangażowanie rozmówcy - trenera czy innych nauczycieli, bo są wrażliwi na ludzi z pasją, którzy wykonują swoją pracę z chęcią i energią. Z tego też powodu uczestnicy programu doceniali szkolenia stacjonarne, konferencje i imprezy, podczas których mogli spotkać się z przedstawicielami Mistrzów Kodowania oraz nauczycielami z całej Polski. Z dużym zainteresowaniem korzystali z webinarów, ponieważ te również dawały wrażenie bezpośredniego kontaktu z ekspertami z danych dziedzin.
Nowości i pomysłów nigdy za dużo - taki przekaz wybrzmiewa z wypowiedzi nauczycieli. Każda okazja jest dobra, o czym mówi pani Beata Fabicka ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. Z Wasilewskiego w Łodzi.: Warto kontynuować webinary, kursy, szkolenia, facebook. Za każdym razem coś sobie przypominam, utrwalam, ale i zawsze coś nowego znajduję dla siebie, o czym nie wiedziałam, lub coś mi się podoba i skorzystam z tego w swojej pracy. Czyli z jednej strony utrwalanie, z drugiej natomiast kolekcjonowanie pomysłów. Pomysły na uczenie programowania, sposoby wprowadzania jego elementów na różnych przedmiotach, ale też pomysły na pracę z klasą o bardzo zróżnicowanym tempie pracy - to tylko początek listy potrzeb naszych nauczycieli. Przy czym sami również przynoszą propozycje swoich rozwiązań i chcą się nimi dzielić - na Facebooku, blogach czy innych platformach umożliwiających komunikację. Dzięki wartości jaką jest dzielenie się wypracowanymi zasobami oraz pomysłami mogą współtworzyć i należeć do społeczności nauczycieli poszukujących i inspirujących.
18055880_1275617492494115_2971885946225809721_o.jpg
Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznie rosnącej liczby rozwiązań dedykowanych nauce programowania takich jak: platformy, scenariusze, roboty, układy mechatroniczne, aplikacje, gry i inne pomoce dydaktyczne. Bardzo zależy nam na tym, aby nauczyciele byli przygotowani do świadomego poruszania się w tych wszystkich propozycjach. W naszych działaniach staramy się wspierać profesjonalną postawę nauczycieli. Jesteśmy przekonani, że od narzędzi które stosujemy ważniejsza jest świadomość celów edukacyjnych, którym one mają służyć. Wybór pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w nauce programowania powinien opierać się na ugruntowanym przez nauczyciela przekonaniu, że najważniejsze są uniwersalne zasady i reguły, które uczniowie mają odkrywać i rozumieć, a nie konkretne roboty i aplikacje.  Dlatego na pierwszy plan decyzji o tym z jakich narzędzi nauczyciel korzysta powinna wysuwać się jego wiedza na temat uczniów. Jego wybory powinny być oparte o zaprojektowany przez niego proces edukacyjny, który uwzględnia drogę, którą uczniowie już przeszli i która ma być przez nich dalej realizowana. Zależy nam na tym, aby nauczyciele swój profesjonalizm opierali na wiedzy i umiejętnościach wynikających z ich warsztatu pracy. Wiemy o tym, że warunki pracy w poszczególnych placówkach potrafią być bardzo zróżnicowane, dlatego wspieramy indywidualne, dedykowane i elastyczne podejście związane z procesem edukacyjnym. To ono, a nie konkretne narzędzia są kluczem do wartościowego wprowadzania zajęć programowania przez nauczycieli.
17973476_1275618672493997_7419635401997096886_o.jpg
Wielu nauczycieli poprzez dołączenie do programu chce przełamać barierę związaną z komputerem i nowoczesnymi technologiami, co (wbrew ich oczekiwaniom) okazuje się nie aż tak trudne. Co więcej, pokonują pierwsze trudności i dość szybko chcą uczyć się trudniejszych rzeczy, zatem pytają nas o kontynuację naszych działań. Nie chcą zatrzymywać swojej edukacji na poziomie podstawowym, bo widzą konkretne, dające ogrom satysfakcji efekty swoich działań w postaci własnych osiągnięć i, przede wszystkim, osiągnięć swoich uczniów. Aby nauczyciel mógł inwestować czas i zaangażowanie w swoich uczniów, potrzebuje robić to samo dla siebie.
Nauczyciele wyrażają także innego typu potrzeby, które czasami przyćmiewają ich chęci do uczenia kodowania - wynikają one z problemów zewnętrznych, niezależnych od nich bezpośrednio. Trudnością jest zatem brak odpowiedniej liczby sal komputerowych czy brak sprzętu, a także słaba lub niefunkcjonująca sieć Wi-Fi. Póki mogą, korzystają z narzędzi do nauki kodowania offline, jednak nadchodzi moment, w którym chcieliby pokazać uczniom sposoby pracy i nauki z komputerem czy tabletem. Niewątpliwie jest to ważny problem, a boryka się z nim dużo szkół w Polsce. My również szukamy rozwiązań dla takich szkół i nauczycieli, którzy wyrażają swoje obawy w obliczu kłopotów lokalowo-sprzętowych, proponujemy wówczas tworzenie zadań dobrych do pracy w mniejszych grupach (na kilkuosobową grupę przypada wówczas jeden tablet lub komputer). Innym rozwiązaniem jest wypracowanie modelu BYOD (Bring Your Own Devices) poprzez zachęcanie uczniów do korzystania z własnych urządzeń. W dużej mierze wymaga to współpracy całej społeczności szkolnej, w tym zaangażowania rodziców uczniów.
18056187_1275616515827546_6352472491320598848_o.jpg
Wyjście naprzeciw nauczycielom i ich potrzebom to różne procesy związane z dobrą organizacją, komunikacją i dbaniem o relację. Każdy proces, podobnie jak proces uczenia się, jest czasochłonny i składa się z licznych - większych oraz mniejszych - działań, wymaga też dostosowywania się do zmian i czynników zewnętrznych. Najważniejszy jest jednak dialog, dzięki któremu zaczniemy słuchać swoich potrzeb, podchodzić do nich konstruktywnie, profesjonalnie…i twórczo.  
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.