"Zlot Cybernautów" z udziałem trenerów programu Mistrzowie Kodowania